Our Way!

Mūsu uzņēmuma galveno vērtību izstrādes procesā ir bijuši iesaistīti AMKA Grupas darbinieki no visām valstīm. Our way! vienlaicīgi nozīmē mūsu pamatvērtības, vīziju un misiju – tas ir mūsu unikālā uzņēmuma balsts. Turklāt Our way! ir arī mūsu ambiciozā izaugsmes plāna 2025. gadam neatņemama daļa.

 

Our Way